Svemirska slikovnica

22.06.2010.

Lijepa spiralka u Hidri

Ova mala spiralna galaktika NGC 2758 prikazana je na vrlo detaljnoj slici snimljenoj ACS-om u NASA/ESA-inom Svemirskom teleskopu Hubble. Nju je prvi put vidio američki astronom Frank Muller, sa Zvjezdarnice McCormick u Virginiji, 1880-ih godina. Galaktika se nalazi u Hidri, najvećem i najdužem zviježđu na nebu. Ova vrlo oštra Hubbleova slika prikazuje mnoštvo sjajnih plavih zvijezda unutar galaktikinih labavo namotanih spiralnih kraka, kao i jednu sjajnu patuljastu galaktiku pratilju, gore lijevo. U pozadini leži i mnoštvo udaljenijih galaktika.

NGC 2758 je lijep primjer jedne spiralne galaktike koja nam je dovoljno blizu da možemo jasno vidjeti njenu građu. U ovom slučaju, Hubbleove slike su dobivene u okviru jedne studije središnjih, crvenijih "izbočina" u galaktikama, načina na koji one nastaju i razvijaju se.

Ova je slika snimljena od Hubbleovih fotografija snimanih kroz plavi (F435W) i bliskoinfracrveni (F814W) filter. Vremena eksponiranja iznosila su po 1050 s za svaki od filtera, a vidno polje na slici široko je oko 3,4 lučne minute.

[ESA/Hubble and NASA]