Svemirska slikovnica

11.08.2010.

"Otočni univerzum" u jatu Kosa

Ova dugo eksponirana fotografija načinjena Svemirskim teleskopom Hubble, prikazuje jednu veličanstvenu spiralnu galaktiku koju vidimo odozgo, smještenu duboko unutar galaktičkog jata Kosa. Jato se nalazi u zviježđu Berenikina kosa, na udaljenosti od 320 milijuna svjetlosnih godina.

Ta galaktika, poznata kao NGC 4911, u blizini svoga središta sadrži guste pruge prašine i plina. One se ocrtavaju naspram sjajnih jata novorođenih zvijezda i svjetlucavih ružičastih oblaka vodika, objekata čije postojanje ukazuje na tekući proces nastajanja novih zvijezda. Hubble je također uočio i vanjske spiralne krake NGC 4911, zajedno s tisućama drugih galaktika različitih veličina. Visoka razlučivost Hubbleovih kamera, udružena s prilično dugim eksponiranjem, omogućila je uočavanje tih tananih pojedinosti.

NGC 4911 i druge spiralne galaktike blizu središta jata bivaju preobražavane gravitacijskim privlačenjem njihovih susjeda. U slučaju NGC 4911, pramenasti lukovi njenih vanjskih spiralnih kraka bivaju razvlačeni i izobličavani silama prateće galaktike (NGC 4911A), vidljive gore desno. Na taj način strgnuti materijal, bit će na koncu razasut cijelom jezgrom jata Kosa, gdje će biti ugrađivan u populaciju međugalaktičkih zvijezda i zvjezdanih jata.

Jato Kosa je postojbina zamalo tisuću galaktika i ono je jedna od najgušće napučenih zbirki galaktika u obližnjem svemiru. U njemu se galaktike mijenjaju i u naše doba, usljed međudjelovanja zbijenih galaktičkih sustava unutar jata. Pri takvim sudarima biva potaknut živi nastanak novih zvijezda.

Galaktike u tom jatu toliko su tijesno upakirane da često doživljavaju međudjelovanja i sudare. Kada se (spiralne) galaktike sličnih masa stope, one oblikuju eliptične galaktike. Do stapanje će prije doći u središtu jata, gdje je gustoća galaktika veća, pa tamo ima i više eliptičnih galaktika.

Ova Hubbleova slika prirodnih boja, koja udružuje podatke prikupljane 2006, 2007. i 2009. g. putem WFPC2-e i ACS-e, zahtijevala je ukupno eksponiranje od 28 sati.

[NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA)]