Svemirska slikovnica

30.04.2002.

Dvije stapajuće galaktike

ACS, najnovija kamera na NASA-inom Svemirskom teleskopu Hubble, uhvatila je ovaj spektakularni par galaktika zabavljenih nebeskim plesom mačke i miša ili, u ovom slučaju, miša i miša.

Smještene na 300 milijuna svjetlosnih godina od nas, u zviježđu Berenikine kose, galaktike u sudaru dobile su nadimak "Miševi", zbog dugih repova zvijezda i plina što se istežu iz svake od njih. Inače poznat kao NGC 4676, par će se na koncu stopiti u jednu divovsku galaktiku.

Slika daje najdetaljniji prikaz ovih galaktika do sada, s više zvijezda no što je ikada prije bilo viđeno. U galaktici na lijevoj strani, svjetloplava mrlja ovdje je razlučena u živi vodopad jata i skupina mladih, vrućih, plavih zvijezda, čiji je nastanak pokrenut plimnim silama gravitacijskog međudjelovanja. Mogu se vidjeti i struje materijala kako teku između dviju galaktika.

Grude mladih zvijezda u dugom pravom plimnom repu (gore desno), razdvojene su bljeđim područjima materijala. Ta tamnija područja daju naslutiti da su se te grude zvijezda oblikovale gravitacijskim sažimanjem plina i prašine koji su nekoć postojali u tome predjelu. Neke od tih gruda imaju sjaj i mase usporedive s onima u patuljastih galaktika koje orbitiraju u halou naše galaktike Mliječni put.

Računalne simulacije koje su napravili astronomi Josh Barnes (havajsko sveučilište) i John Hibbard (Nacionalni radio-astronomski opservatorij, u Virginiji), pokazuje da gledamo dvije skoro jednake spiralne galaktike, oko 160 milijuna godina nakon njihova najvećeg približavanja. Dugi pravi krak je zapravo zaobljen, no čini se prav stoga što ga vidimo bočno. Simulacije također pokazuju da će se ovaj par na kraju stopiti, oblikujući veliku, skoro kuglastu galaktiku (poznatu kao eliptičnu galaktiku). Zvijezde, plin i sjajne grude zvijezda u plimnim repovima, ili će pasti natrag u stopljenu galaktiku ili će ostati orbitirati u halou novonastale eliptične galaktike.

Miševi predviđaju što bi se mogli dogoditi našem Mliječnom putu za nekoliko milijarda godina, kada se bude sudario s najbližnim nam velikim susjedom, galaktikom Andromeda (M31).

Ova je slika sastavljena od triju nizova fotografija snimljenih 7. travnja 2002. g, kroz plavi, narančasti i bliskoinfracrveni filter.

[NASA, H. Ford (JHU), G. Illingworth (UCSC/LO), M.Clampin (STScI), G. Hartig (STScI), the ACS Science Team, and ESA]