Novosti

10.02.2024.

Izvanučionička nastava za studente Filozofskog fakulteta

Za studente Filozofskog fakulteta u Splitu, Zvjezdano selo Mosor je trianestu godinu za redom organiziralo izvanučioničku nastavu u području Poljica. U programu je sudjelovalo 66 studentica 4. godine izvanrednog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Terenska nastava je provedena u sklopu kolegija Odgoj i obrazovanje za održivi razvoj, pod vodstvom nositeljice toga kolegija, izv. prof. dr. sc. Vesne Kostović-Vranješ. Program je organizirao i proveo Tomislav Nikolić, voditelj programa Škole u prirodi Zvjezdanog sela Mosor i tajnik Udruge.

U okviru ove nastave, studentice su najprije posjetile izvor rijeke Žrnovnice, gdje im je Tomislav Nikolić održao kraće predavanje o važnosti voda, te o biljnom i životinjskom svijetu na i u okolici izvora.

Terenska nastava je nastavljena posjetom crkvi Sv. Jure na Gracu, te crkvi Sv. Ciprijana u Gatima. Studenticama je u Gatima o povijesti Poljičke republike, poljičkom statutu, popima glagoljašima, kulturnom značaju sakralnih objekata i drugim osobitostima Poljičkoga kraja, također, govorio voditelj cjelokupnog programa, Tomislav Nikolić.

Nastava je okončana posjetom zvjezdarnici Zvjezdanog sela Mosor, gdje je Nando Duje Kuprešanin, student 2. godine preddiplomskog studija Fizike na PMF-u u Splitu i voditelj Astronomske sekcije Fizikalnog društva – Split, studenticama održao zanimljivo predavanje o egzoplanetima i metodama njihova pronalaska.