Novosti

22.03.2023.

Obilježen Svjetski dan voda!

Kako bi istaknuli važnost vode kao glavne sastavnice i uvjeta za život svih živih bića, u sklopu već uhodane „Škole u prirodi“ Zvjezdanog sela Mosor, 22. ožujka je obilježen Svjetski dan voda na zanimljiv način, kroz istraživačko učenje iz same prirode.

Organizaciju i provedbu programa obilježavanja Svjetskog dana voda, realizirao je Tomislav Nikolić, tajnik Zvjezdanog sela Mosor, uz pomoć Elle Rinčić, stručne suradnice Udruge.

Program je započeo posjetom izvoru rijeke Žrnovnice gdje su učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole Supetar (područna škola Sutivan), utvrđivali fizikalno kemijske parametre rijeke. Za početak, učenicima je prezentiran pribor potreban za navedeno – termometar, papiriće s pH indikatorima, kemikalije za utvrđivanje kisika te posudice za sakupljanje uzoraka.

Koristeći se klasičnim termometrom, učenici su uz pomoć profesorice Biljane Apostolske, profesorice na Odjelu za biologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, uz asistenciju apsolventice biologije i kemije, Lee Madunić, izmjerili temperaturu vode. Univerzalnim pH indikatorom odredili su kiselost vode, nakon čega su Winklerovom metodom odredili i količinu kisika u rijeci.

Pored toga, sakupili su različite vrste beskralježnjaka i ličinke kukaca koji žive na tome području te razgovarali o ekosustavu krških rijeka i uzrocima onečišćenja voda.

Program se nastavio u Zvjezdarnici na Zvjezdanom selu Mosor gdje su učenici na terasi ponovili prostornu orijentaciju i ranije usvojene pojmove. Pomoću panoramskog teleskopa su promatrali grad Split, najviši vrh Mosora, Veliki Kabal i Vickov stup, te otoke Brač i Šoltu.

Po završetku promatranja, učenici su dobili priliku podrobnije se upoznati s različitim vrstama (puževi, virnjaci, školjkaši, rakovi, maločetinaši, pijavice...) koje se mogu pronaći u krškim rijekama, te s različitim karakteristikama rijeka. Predavanje je popraćeno promatranjem stvarnih uzoraka lupom što je učenicima omogućilo da uoče i sitne dijelove tijela malih organizama.

Na kraju današnjeg programa, astronom-animator Zoran Knez održao je astronomsko predavanje o Sunčevom sustavu, čime je posjet Zvjezdanom selu Mosor „zaokružen“!