Novosti

04.04.2022.

Bilo kuda STEM svuda

Dana 2. travnja je završen prvi ciklus jednodnevnih, uvodnih radionica elementarne robotike u sklopu projekta „Bilo kuda STEM svuda”, a u suradnji Udruge za robotiku "Inovatic" (korisnika projekta) i Zvjezdanog sela Mosor (partnera na projektu).

"Bilo kuda STEM svuda" je projekt namijenjen jačanju kapaciteta OCD-a (organizacija civilnog društva), te popularizaciji STEM–a među mladima. Glavni ciljevi projekta su provedbom planiranih projektnih aktivnosti osnažiti kapacitet OCD-a, pojačati međusobnu suradnju između udruga, škola i visoko obrazovnih institucija, te popularizirati STEM među krajnjim korisnicima projekta – djecom u dobi od 10 do 14 god. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda i od Ureda za udruge Vlade RH.

Radionice je vodio profesor Jozo Pivac, predsjednik Udruge "Inovatic", koji je učenike upoznao sa samim projektom i sadržajima kojima će se baviti na budućim radionicama. Sljedećim radionicama, na kojima će se obrađeni pojmovi prenijeti u praktične radove, jako se veselimo i željno ih iščekujemo!