Novosti

24.03.2022.

ZSM i "Bilo kuda STEM svuda"

Zvjezdano selo Mosor i udruga Inovatic su dana 24. ožujka, u sklopu EU projekta „Bilo kuda STEM svuda“,  potpisali ugovor o donaciji opreme, financirane od strane Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, u svrhu provedbe projektnih aktivnosti.

„Bilo kuda STEM svuda” je projekt namijenjen jačanju kapaciteta OCD-a (organizacija civilnog društva) te popularizaciji STEM – a među mladima.  Glavni cilj projekta je da se provedbom planiranih projektnih aktivnosti osnaži kapacitet OCD-a, pojača međusobna suradnja između udruga, škola i visoko obrazovnih institucija te popularizira STEM među krajnjim korisnicima projekta – djeca dobi 10-14 g. Korisnik projekta je Udruga za robotiku „Inovatic”, a Zvjezdano selo Mosor je jedan od partnera na projektu koji će se provesti kroz više grupa aktivnosti organiziranih kroz višednevne i jednodnevne radionice.

Primopredaju opreme proveli su predsjednik udruge za robotiku „Inovatic“ Jozo Pivac, tajnik Zvjezdanog sela Mosor Tomislav Nikolić i stručna suradnica Ella Rinčić. Današnjim susretom obilježen je početak nadamo se uspješne suradnje na projektu, te se veselimo mnogobrojnim nadolazećim aktivnostima!