Novosti

23.03.2022.

Mikroskopi i teleskopi!

Dana 22. ožujka 2022. godine, u sklopu dobro uhodanog programa Škole u prirodi Zvjezdanog sela Mosor, udruga Zvjezdano selo Mosor je obilježila Svjetski dan voda. U programu su sudjelovali učenici dvaju petih razreda OŠ Sućidar, uz pratnju nastavnica Vesne Botić i Dijane Klepo. Program je vodio tajnik Udruge Tomislav Nikolić, uz pomoć Brune Kolak, vanjske suradnice Udruge.

Program je započeo posjetom izvoru rijeke Žrnovnice gdje su učenici utvrđivali fizikalno kemijske parametre rijeke. Koristeći se klasičnim termometrom mjerili su temperaturu rijeke. Univerzalnim pH indikatorom su odredili kiselost vode, nakon čega su Winklerovom metodom odredili i količinu kisika u rijeci. Pored toga, sakupili su različite vrste beskralježnjaka i ličinke kukaca koji žive na tome području.

Taj dio programa je vodila dr. sc. Biljana Apostolska, profesorica na Odjelu za biologiju Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu, uz asistenciju studentice Laure Kurić. Prof. Apostolska je s polaznicima razgovarala o ekosustavu krških rijeka i o uzrocima onečišćenja voda.

Program se nastavio u Zvjezdanom selu Mosor gdje su učenici dobili priliku podrobnije se upoznati s različitim vrstama (puževi, virnjaci, školjkaši, rakovi, maločetinaši, pijavice...) koje se mogu pronaći u krškim rijekama, te su upoznati s različitim karakteristikama rijeka. Predavanje je popraćeno promatranjem stvarnih uzoraka mikroskopom: učenici su na taj način mogli uočiti i sitne dijelove tijela malih organizama. Đaci su s nestrpljenjem i oduševljenjem čekali svoj red za mikroskopiranje!

Nakon biologije, uslijedila je astronomija! Prvo je astronom-animator Udruge Zoran Knez održao predavanje o Sunčevom sustavu, nakon čega je za učenike na terasi zvjezdarnice provedeno i kratko promatranje neba teleskopom. U nedostatku Mjeseca i sjajnih planeta, promatrani su Velika Orionova maglica i Trapez u njoj.