Novosti

23.04.2021.

Plan upravljanja NATURA 2000

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije - „More i krš“ u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom izrađuje Plan upravljanja te Studiju upravljanja posjetiteljima za NATURA 2000 područje Mosor te spomenike prirode Maslina u Kaštel Štafiliću i Hrast u Kaštel Gomilici. Plan upravljanja kao strateški dokument propisan je Zakonom o zaštiti prirode, donosi ga Javna ustanova, a sudjelovanje dionika u izradi od iznimne je važnosti za njegovu relevantnost i kasniju učinkovitu provedbu.

Radionica o Planu upravljanja NATURA 2000 područja Mosor će se održati u srijedu 28. travnja 2021. s početkom u  10:00 sati i predviđenim trajanjem od 3 sata u prostorijama zvjezdarnice Zvjezdanog sela Mosor u Gornjem Sitnom, a prisustvovat će joj ključni dionici vezani uz zaštitu i očuvanje ciljanih NATURA 2000 vrsta i staništa na području Mosora. Radionica će se održati sukladno propisanim epidemiološkim mjerama.

Ciljevi radionice su:

  • predstaviti aktivnosti projekta Skriveni habitati relevantne za prostor Mosora
  • upoznati sudionike s svrhom Plana upravljanja i procesom njegove izrade
  • upoznati sudionike s vrijednostima Natura 2000 područja Mosor
  • prikupiti prijedloge aktivnosti s ciljem učinkovitog upravljanja s naglaskom na Natura 2000 vrste  i staništa te druge prirodne vrijednosti

Izrada Plana upravljanja provodi se u okviru projekta „SKRIVENI HABITATI“ financiranog iz Europskog kohezijskog fonda kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, kojeg provodi Splitsko-dalmatinska županija kao vodeći partner uz Javnu ustanovu „More i krš“, Općinu Dugopolje, Grad Kaštela, Grad Split, Turističku zajednice Općine Dugopolje, Turističku zajednicu Grada Kaštela te Turističku zajednicu Grada Splita kao partnere.“