Novosti

10.12.2019.

Bilten djelatnosti ZSM u 2019. g.

Na kraju još jedne kalendarske godine, pripremili smo kratki pregled brojnih djelatnosti naše udruge u ovoj, 2019. godini. Taj ZSM-ov "Bilten" vam je dostupan OVDJE, u obliku pdf-a (3,3 MB). Možete ga pogledati u "browseru" ili ga, pak, spremiti u svoje računalo (klik na desno dugme miša i odabir "save as" ili neke druge odgovarajuće naredbe).Dostupno vam je i osam prethodnih godišnjih Biltena: 2010. g, 2011. g, 2012. g, 2013. g, 2014. g., 2015. g., 2016. g.2017. g. i 2018. g.